Du er her: 

Samarbejdpartnere

Foreningen er medlem af NFKK, Nordisk Forbund for Kirkegårde og Krematorier, der består af finske, svenske, norske, islandske og danske foreninger for kirkegårdskultur og krematorier samt kirkegårdslederforeninger.

I NFKK arbejdes der løbende med fælles og aktuelle problemer, og hvert 4. år arrangeres der nordiske kongresser. 

Foreningen er desuden medlem af ASCE, Association of Significant Cemeteries in Europe.

Endelig er foreningen tilknyttet Forskningscenteret for Skov og Landskab.

Links

Offentlige instanser:

Kirkeministeriet, www.km.dkwww.altomkirkegaarde.dk
 
Faglige organisationer:

Forbundet af kirke og kirkegårds ansatte, www.fakk.dk

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, www.danskekirkegaarde.dk

Danske Krematoriers Landsforening www.dkl.dk

Landsforeningen af Menighedsråd, www.menighedsraad.dk

Den Danske Præsteforening, www.praesteforening.dk

Stenhuggerlavet i Danmark, www.stenhuggerlauget.dk

Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, www.p-l-r.dk

Internationale organisationer:

Association of Significanct Cementeries in Europe  (ASCE), www.significantcemeteries.org

Nordisk Forbund for Kirkegårde og Krematorier (NFKK), www.nfkk.eu

Norsk Forening for Kirkegårdskultur, www.kirkegaardskultur.no  

Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund, www.skkf.se

Begravningsverksamhetens Centralförbund i Finland, www.shk.fi

Förbundet för Islands Kyrkogårdar, www.kgsi.is & www.gardur.is

Andre links:

Sepulkralmuseum, www.sepulkralmuseum.de