Velkommen til vores hjemmeside

Foreningen for Kirkegårdskulturs formål er at virke for, at kirkegårdenes æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier bevares og udvikles således at kirkegårdene fremtræder som værdige begravelsespladser (se foreningens vedtægter).

Foreningen blev stiftet i 1920 af en kreds, der var interesserede i kirkegårdsforhold. I 1923 udkom det halvårlige tidsskrift "Vore Kirkegårde" første gang, og siden 1973 er der hvert år udgivet et årsskrift.

I foråret 2015 har foreningen udgivet folder med omtale af foreningen - se den her.

Bogudgivelse

Foreningen for Kirkegårdskultur udgav august 2017 bogen: GRAVSKRIFT ELLER...? Kirkegårdens betydning og fremtid.

Alle medlemmer har modtaget et eksemplar i løbet af august måned.

Flere kan købes: enten via foreningens sekretariat eller ved forlaget Eksistensen. Prisen er 149,- + forsendelse. Kan også bestilles ved boghandlerne.

Om bogen: "Kirkegårdene er hegnede grønne rum, hvor døde ligger begravet. Et dybt personligt rum og en enorm kollektiv ressource. Kirkegårdene vidner om døden som et kollektivt vilkår, det er også dér min nabo sørger og føler sig kaldet til at tage hånd om de døde.

Kirkegårdene er således betydningsfulde og værdifulde fællesrum. Det er nemt at glemme som borger i et samfund præget af stadig acceleration og fokus på udvikling og fremtid. Og det er nemt at glemme hos de myndigheder, der har travlt med at drive kirkegårdene.

GRAVSKRIFT ELLER...? er en debatbog om dansk kirkegårdskultur og de problemer, som denne kultur står i i dag. En samling artikler skrevet i fællesskab af medlemmer af Foreningen for Kirkegårdskulturs bestyrelse."

Se folderen om foreningen.

Foreningens 100-års jubilæum

Årsmødet 2020 er aflyst pga. Covid-19 pandemien. Det gennemføres i stedet 17.-18. maj 2021 i Svendborg.

Generalforsamling og mini-seminar 17. august 2020

Klik og se program med tilmeldingsoplysninger - generalforsamling, miniseminar og rundvisning Stensballegård skovbegravelse. 

Vi digitaliserer Kirkegårdskultur

Bestyrelsen i Foreningen for Kirkegårdskultur har som led i markeringen af vores forenings 100-års jubilæum i 2020 valgt at lade samtlige årgange af vores årsskrift Kirkegårdskultur (eller Vore Kirkegårde, som publikationen tidligere hed) indscanne, så de bliver let tilgængelige for offentligheden også i en digital tidsalder.

Forfattere, der ikke ønsker deres artikler digitaliseret, skal kontakte os snarest.

Hvis du som forfatter til én eller flere artikler, der har været bragt i Kirkegårdskultur eller Vore Kirkegårde ikke ønsker, at artiklerne offentliggøres i digital form, bedes du snarest muligt orientere bestyrelsen herom. Meddel os din beslutning på e-mail og oplys også dit navn og, hvis muligt, meget gerne de årgange, du har bidraget til.

På forhånd tak.

Bestyrelsen for Foreningen for Kirkegårdskultur.